Teckenräknare

Räkna antal tecken i en text


Skriv eller klistra in din text i fältet nedan och teckenräknaren räknar automatiskt ut hur många tecken din text innehåller.

0 tecken
totalt
0 tecken
utan blankssteg