Ordräknare

Räkna antal ord i en text


Skriv eller klistra in din text i fältet nedan och ordräknaren räknar automatiskt ut hur många ord din text innehåller.

0 ord