Artikel: der, die och das

Tysk gramatik


I tyskan finns tre olika genus. Det är ett fler än vad som finns i svenskan där vi bara har två (n-genus och t-genus). De tre olika genusen med motsvarande bestämd artikel är:

  • Maskulinum - der
  • Femininum - die
  • Neutrum - das

De bestämda artiklarna ändrar sig även beroende på i vilket kasus ordet står i. Artiklarna ovan gäller då ordet står i nominativ, som är ett av tyskans fyra kasus. De övriga är ackusativ, dativ och genitiv. Nedan följer en tabell som sammanfattar de bestämda artiklarna beroende på i vilket genus och kasus ordet står i.

Substantiv i plural

Ett substantiv i plural böjs alltid oberoende av genus. De bestämda artiklarna är samma som i singularfallet för femininum i nominativ, ackusativ och genitiv men i dativ så får ordet nu istället den bestämda artikeln den och i de flesta fall även ändelsen -n.

Måste man lära sig genuset för varje substantiv utantill?

I de flesta fall är svaret tyvärr ja. Det finns dock en del tumregler som kan hjälpa till i vissa specialfall då ordets ändelse följer vissa mönster. Nedan följer några sådana tumregler:

  • Om substantivet slutar på -e är det i ~95% av fallen feminint (die).
  • Om substantivet slutar på: -ung, -ur, -heit, -keit, -schaft, -ion, -ei, -ik, -ät eller -in är det alltid feminint.
  • Om substantivet slutar på: -eur, -ist eller -ling är det alltid maskulint.
  • Om substantivet slutar på: -chen, -lein eller -um är det alltid neutralt.
Laddar kommentarer...