C-Skola - 3. Hello World

Lär dig programmera i C


Nu är de dags för dig att skriva ditt första C-program. Låt oss börja med enklast möjliga program, ett som skriver ut texten “Hello World!”. Du kan naturligtvis välja vilken text du vill, men av tradition brukar man välja just “Hello World!” till sitt första program.

/*Hello World*/

#include <stdio.h>

int main(){
printf("Hello World!");
return 0;
}

Den första raden är en kommentar, den ignoreras av kompilatorn och finns där endast för programmerarens skull. Det tillhör god programmeringssed att kommentera sina program väl.

Nu bryter vi ner programmet för att förklara vad de olika delarna gör:

#include <stdio.h>

Den här raden är ett preprocessordirektiv, den säger till preprocessorn att inkludera header-filen “stdio.h” till koden. Det måste vi göra då vi använder en subrutin vi inte har skrivit själva, nämligen printf(). Header-filer är ett viktigt koncept inom C-programmering, mer om det i avsnittet för Header-filer.

int main(){

På nästa rad definierar vi vår main-funktion, om man har flera funktioner eller subrutiner är det alltid i main-funnktionen som körningen startar. Den ska returnera ett heltal (int) för att tala om för operativsystemet om körningen gått bra eller inte.

printf("Hello World!");

Här görs själva utskriften, subrutinen printf() skriver ut text till terminalfönstret.

return 0;

Här avslutar vi programmet, genom att returnera 0 så talar vi om för operativsystemet att körningen gått problemfritt.

Kompilering och körning

Förutsatt att programkoden har sparats till en textfil: prog.c så kan koden kompileras och köras genom följande komandon:

$ gcc prog.c 

Har du skrivit korrekt kod så kommer du att få en fil som heter a.out vilken du kan köra genom:

$ ./a.out 

Förhoppningsvis ser du nu utskriften:

Hello World! 
Laddar kommentarer...