Den här sidan ingår i Fiskörn-nätverket


stringstream C++

I många fall kan stränghantering inom C++ förenklas genom att hantera strängarna som om de vore strömmar (streams). Klassen stringstream möjliggör precis det här. Exempelvis kan det här vara användbart när man vill konkatenera (sätta ihop) strängar. Nedan följer ett enkelt exempel:

#include <iostream>
#include <sstream>

using namespace std;

int main(){
int age = 4;
stringstream ss;

ss << "Jag är " << age << " år gammal.";

cout << ss.str();
return 0;
}

Utskriften blir då:

Jag är 4 år gammal.
blog comments powered by Disqus
© 2006 - 2015 FiskörnKontaktAnvändarvillkor